ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  ТОВ «НВП«ДІН ЛТД»

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «НВП«ДІН ЛТД»

Акредитований відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065 Національним агентством з акредитації України.

Орган з оцінки відповідності Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ДІН ЛТД», акредитований відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065 Національним агентством з акредитації України (атестат про акредитацію № 1О234 від 23 липня 2020 р.) та призначений згідно Наказу Мінекономрозвитку України № 927 від 04.08.2014р. на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Роботи з оцінки відповідності, сертифікації оплачуються Заявником згідно укладених сертифікаційних угод.

Оплата робіт з оцінки відповідності, сертифікації проводиться незалежно від прийнятих за їх результатами рішень, оплачується коштами підприємств, організацій, громадян, які звернулися із заявкою на сертифікацію, оцінку  згідно постанови Кабінету Міністрів України  від 12 липня 2017 р. № 514 «Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями». Вартість робіт розраховується ООВ ТОВ «НВП «ДІН ЛТД», як виконавцем робіт, на підставі правил визначення вартості робіт по сертифікації продукції, з урахуванням трудоємності виконання робіт і вартості калькуляційної одиниці – однієї людини-дня.

Оплаті підлягають всі види робіт, що пов’язані з сертифікацією, оцінкою відповідності продукції.

Перелік робіт складається у відповідності з обраною схемою сертифікації чи відповідним модулем оцінки відповідності.